≡ Menu
Mengapa Liberal Memohon Azab Allah

1. Terdapat golongan liberal yang bertanya, mengapa Allah tidak menghantar petir ketika pendokong kemungkaran melakukan kerosakan di Mekah? Tahukah golongan Liberal ini bahawa Qurasyh pernah melakukan lebih dahsyat dari itu. Quraysh pernah menghimpunkan segala berhala di dalam Kaabah, bahkan memposisikan patung Hubal di atas Kaabah. Mereka melakukan dosa syirik iaitu kezaliman yang paling besar di sisi Allah, namun Allah tidak mengazab mereka serta merta. Selanjutnya →

Kekeliruan Liberal Tentang Aurat

1. Terdapat seorang liberal yang keliru tentang pensyariatan penutupan aurat. Katanya hukum aurat hanya datang pada zaman Nabi Muhammad. Pernyataan ini tidak benar bahkan bercanggah dengan pandangan beberapa sarjana Muslim berhubung perkara ini. Selanjutnya →