Akidah, General, Soal Jawab Agama

Hukum Memberi Ucapan “Merry Christmas”

ucap merry christmas haram

Bolehkan orang Islam mengucapkan Selamat Hari Raya orang bukan Islam?

Setelah meneliti tulisan Prof. Dr Abdul Hayei bin Abdul Sukor pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, saya menemui jawapannya.

Menurut beliau, mengucapkan selamat kepada orang bukan Islam sempena hari-hari perayaan mereka seperti hari Krismas, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Thaipusam termasuklah antara masaalah furu’ (cabang) yang diperselisihkan oleh para ulama zaman sekarang. Ada di kalangan ulama yang mengharamkannya dan ada juga ulama yang mengharuskannya.

Pendapat yang mengharamkan

Antara ulama yang mengharamkannya ialah Sheikh Muhammad Saleh al-Munajjid, salah seorang ahli majlis fatwa kerajaan Arab Saudi. Beliau berpendapat perbuatan mengucapkan selamat pada hari-hari kebesaran orang bukan Islam adalah bertentangan dengan asas-asas akidah Islam. Beliau berhujah, hari perayaan agama kaum lain pada hakikatnya adalah syiar agama mereka. Umat Islam disuruh tidak meniru syiar dan budaya kaum bukan Islam. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah saw bersabda yang bermaksud, “Barangsiapa meniru syiar sesuatu kaum (bukan Islam), maka ia termasuk dalam golongan mereka ” (Sahih riwayat Abu Daud).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ditanya:

 1. Bagaimana hukum mengucapkan Merry Christmas (Selamat Hari Natal) kepada orang-orang kafir?
 2. Bagaimana pula memberikan jawaban kepada mereka bila mereka mengucapkannya kepada kita?
 3. Apakah boleh pergi ke tempat-tempat pesta atau majlis yang mengadakan acara seperti ini?
 4. Apakah seseorang berdosa, bila melakukan sesuatu dari yang disebutkan tadi tanpa sengaja (maksud yang sebenarnya) namun dia melakukannya hanya untuk menghormati kawan, malu, perasaan atau sebab-sebab lainnya?
 5. Apakah boleh menyerupai mereka di dalam hal itu?

Jawapan:

Mengucapkan Merry Christmas (Selamat Hari Natal) atau perayaan keagamaan mereka lainnya kepada orang-orang kafir adalah haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama (ijma’).

Hal ini sebagaimana dinukil dari Ibn al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ahkam Ahl adz-Dzimmah, beliau berkata:

Adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka adalah haram menurut kesepakatan para ulama, seperti mengucapkan selamat terhadap hari-hari besar mereka dan puasa mereka, walau sekadar mengucapkan, “semoga hari raya anda diberkati” atau anda yang diberikan ucapan selamat berkenaan dengan perayaan hari besarnya itu dan semisalnya.

Perbuatan ini, kalaupun orang yang mengucapkannya dapat lari dari kekufuran, maka dia tidak akan lari dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Ucapan semacam ini setara dengan ucapannya terhadap perbuatan sujud terhadap Salib bahkan lebih besar dari itu dosanya di sisi Allah. Dan amat dimurka lagi bila memberikan selamat atas minum-minum khamar, membunuh jiwa, melakukan perzinaan dan sebagainya. Banyak sekali orang yang tidak sedikitpun tersisa kadar keimanannya, yang terjatuh ke dalam hal itu sementara dia tidak sedar betapa buruk perbuatannya tersebut. Jadi, barangsiapa yang mengucapkan selamat kepada seorang hamba karena melakukan suatu maksiat, bid’ah atau kekufuran, maka bererti dia telah menghadapi Kemurkaan Allah dan Kemarahan-Nya.

BACA:  Hijrah Tukar mazmumah kepada mahmudah

Mengenai kenapa Ibn al-Qayyim sampai menyatakan bahawa mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir berkenaan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan mereka haram dan posisinya demikian, kerana hal itu mengandungi persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang mereka lakukan dan meredhai hal itu dilakukan mereka sekalipun dirinya sendiri tidak rela terhadap kekufuran itu, akan tetapi adalah haram bagi seorang Muslim meredhai syiar-syiar kekufuran atau mengucapkan selamat kepada orang lain berkenaan dengannya kerana Allah ta’ala tidak meredhai hal itu, sebagaimana dalam firman-Nya:

Ertinya:
“Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu.:” [Az-Zumar:7]

Ertinya :
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku- cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.” [Al-Ma`idah :3]

Jadi, mengucapkan selamat kepada mereka berkenaan dengan hal itu adalah haram, baik mereka itu rakan-rakan sepejabat dengan kita seorang (Muslim) ataupun tidak.

Bila mereka mengucapkan selamat berkenaan dengan hari-hari besar mereka kepada kita, maka kita tidak boleh menjawabnya karena hari-hari besar itu bukanlah hari-hari besar kita. Juga keranana ia adalah hari besar yang tidak diredhai Allah ta’ala; baik disebabkan perbuatan mengada-ada ataupun disyariatkan di dalam agama mereka akan tetapi hal itu semua telah dihapus oleh Din-ul-Islam yang dengannya Nabi Muhammad salla Allhu ‘alaihi wa sallam diutus Allah kepada seluruh makhluk. Allah ta’ala berfirman:

Ertinya :
“Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi”. [Ali Imran:85]

Kerana itu, hukum bagi seorang Muslim yang memenuhi undangan mereka berkenaan dengan hal itu adalah haram kerana lebih besar dosanya berbanding mengucapkan selamat kepada mereka berkenaan dengannya. Memenuhi undangan tersebut mengandung makna ‘ikut serta’ bersama mereka di dalamnya.

Demikian pula, haram hukumnya bagi kaum Muslimin menyerupai orang-orang kafir, seperti mengadakan majlis atau pesta-pesta berkenaan dengan hari besar mereka tersebut, saling memberi hadiah, membagi-bagikan manisan, hidangan makanan dan semisalnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi salla Allhu ‘alaihi wa sallam:

BACA:  Hukum Makan Ikan Yang Tidak Dibuang Perut

Ertinya :
“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk sebahagian dari mereka”. [hadis riwayat Abu Daud]

Syaikhul Islam, Ibn Taimiyah berkata di dalam kitabnya Iqtidl` ash-Shirth al-Mustaqm, Mukhlafah Ashhb al-Jahm:

Menyerupai mereka di dalam sebagian hari-hari besar mereka akan menyebabkan timbulnya rasa senang di hati mereka atas kebatilan yang mereka lakukan, dan barangkali hal itu membuat mereka mencari-cari kesempatan (dalam kesempitan) dan menghinakan kaum lemah (iman). Dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal itu, maka dia telah berdosa, baik melakukannya kerana berbasa-basi, ingin mendapatkan simpati, rasa malu atau sebab-sebab lainnya kerana ia termasuk bentuk peremehan (penghinaan) terhadap Dinullah dan merupakan sebab hati orang-orang kafir menjadi kuat dan bangga terhadap agama mereka.
(Disalin dari Majmu Fatwa Fadllah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Jilid.III, h.44-46, no. 403)

Selain itu, dalam satu kaedah, di mana para ulama Islam telah mengambil ketetapan iaitu redha kepada kekufuran adalah kufur. Justeru mengucapkan selamat Hari Raya kepada orang bukan Islam termasuk rela terhadap kekufuran mereka. Keadaannya sama seperti kita merelai dosa-dosa besar seperti zina, minum arak dan sebagainya.

Pendapat yang mengharuskan

Manakala seorang ulama terkenal Islam merangkap Mufti kerajaan Qatar , Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi berpendapat hukum mengucapkan selamat Hari Raya kepada orang bukan Islam seperti Hari Krismas adalah harus, jika mereka memulakan ucapan selamat Hari Raya kepada kita.

Al-Qardhawi berpendapat, Islam tidak melarang kita berbuat baik terhadap ahli kitab yang tidak bermusuh dengan kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka sebagaimana mereka berbuat baik kepada kita. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Mumthanah ayat 8,

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampong halaman kamu ; sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil”.

Pendapat beliau ini disokong oleh Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah, dengan fatwa yang dikeluarkan seperti berikut,

Sesungguhnya mengucapkan selamat kepada orang bukan Islam pada hari perayaan mereka merupakan lebih daripada kewajipan jika mereka mengucapkan selamat pada hari perayaan Islam. Hujahnya ialah kerana kita diperintahkan membalas perlakuan baik dengan perlakuan yang serupa dan membalas ucapan selamat dengan ucapan yang sama baiknya. Allah SWT berfirman,

BACA:  Lidah tentukan langkah manusia ke syurga atau neraka

Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah menghitungkan segala sesuatu. (Surah An-Nisaa’ : 86)

Oleh yang demikian, tidak ada suatu pun yang menghalang orang Islam daripada mengucapkan ‘selamat’ kepada orang bukan Islam baik secara lisan mahupun tulisan seperti menghantar kad dengan syarat kad yang dihantar tidak mempunyai lambang atau kata-kata agama yang bertentangan dengan prinsip akidah Islam.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, Prof. Dr. Abdul Hayei bin Abdul Sukor memilih jalan yang lebih sederhana dalam isu ini. Katanya, adalah jelas haram bagi umat Islam menyertai Hari raya kaum bukan Islam seperti memasang lampu warna-warni di sekeliling rumah, menghias rumah dengan pokok krismas, menyertai perarakan Thaipusam dan lain-lain kerana amalan ini ada hubung kait dengan akidah. Begitu juga adalah haram bagi umat Islam jika mengucapkan selamat Hari Raya kepada orang bukan Islam pada hari-hari kebesaran agama mereka jika ianya bermaksud untuk sama-sama berhari raya dengan mereka, merelai kekufuran mereka dan berkasih sayang dengan mereka atas nama agama (mereka).

Tetapi jika maksud ucapan ‘selamat’ pada hari-hari kebesaran kaum bukan Islam itu tidak lebih hanya ikut bercuti pada hari itu, membalas ucapan selamat Hari Raya yang diucapkan terdahulu, maka saya kira pengucapan seumpama ini tidak termasuk dalam hal-hal akidah yang sekaligus menunjukkan rela hati terhadap agama dan kepercayaan mereka. Sama seperti sekiranya mereka menghulurkan makanan yang halal kepada kita dan kita terimanya dengan baik hati, serta mengucapkan terima kasih dengan makanan atau hadiah yang diberi, saya kira ia tidak ada kena mengena dengan akidah, bahkan kita harus menerimanya selagi mana ia adalah halal dan suci.

Demikian juga jika pada hari-hari kebesaran itu merupakan hari kelepasan am, semua pejabat dan kakitangan kerajaan diberi cuti, termasuk kakitangan yang beragama Islam. Saya tidak fikir jika kita bersuka ria kerana bercuti pada hari itu, maka kita boleh dianggap turut membesarkan syiar agama dan budaya kaum bukan Islam.

Wallahualam.

“Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat…”
Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang memberi manafa’at kepada manusia lain.

Sumber Dari :
1. http://www.jqafsktl.com/2010/02/petikan-artikel-dari.html
2. http://www.ibnjuferi.org/hukum-mengucapkan-selamat-hari-natal/

Loading...
Berminat menulis berkaitan Islam? Hantarkan artikel anda di sini: www.islamituindah.my/hantar-artikel

19 Comments

 1. Hukum Memberi Ucapan “Merry Christmas” - Berita Malaysia

  […] hari Krismas, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Thaipusam termasuklah antara masaalah furu’ (cabang) …Read more Islam Itu […]

  1. .Asalam,saya nk kepastian,bolehkan sekiranya seorang cucu beragama islam mengucapkan merry christmas kepada neneknya yang beragama kristian?.Saya kurang jelas kerana nenek saya menyambut kristmas semalam dan saya pula beragama islam. Saya ingin mengucapkan christmas tp saya masih tk jelas adakah haram bg cucu muslim mengucapkan MC kepada nenknya,?

 2. untung ada internet zaman sekarang semua ilmu boleh baca depan mata thanks sebab sharing

 3. Mudah2an jawaban yang diberikan memberikan manfaat kepada mereka yang inginkan mencari kebenaran duniawi dan akhirat.

 4. Tuhan Allah adalah sempurna. tiada perkara yg mustahil. perkara kecil begini hanya menguji iman masing2. apakah bisikan Tuhan betul2 kedengaran dlm hati kita. atau buku keagamaan yg mengawal hidup kita? org yg betul2 beriman tidak ada yg mustahil jika Allah ada dlm diri mereka. Semua kita disayangi oleh Tuhan. walaupun baik atau jahat semua kita manusia biasa yg mempunyai Kasih dlm diri masing. walau apa shaja yg terjadi. Iman dan Cinta Kasih sahaja yg boleh mempersatukan Manusia. untuk kepentingan semua. bukan untuk kepentingan sendiri. Org atas tidak semestinya hebat dan org bawah tidak semestinya lemah. Di mana kh Iman kita dlm perkara sekecil ini? Fikirlah dengan kerendahan hati. bukan dengan keegoaan diri. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yg MahaBesar.

  1. Kenyataan artikel d at as saya tidal setuju.

 5. Bagaimana jika kita menyambut dan mengucapkan “Selamat Tahun Baru Cina atau Gong Xi Fat Choy” kepada ahli keluarga (bukan Islam) kita? Bukankah dianggap biadap jika tidak menyambut dan mengucapkan sedemikian kepada mereka dan tidak mustahil boleh berlaku pergaduhan @ putus hubungan?

 6. bayak teman saya yang ber agama islam namun mereka banyak terlarut dalam ceremoni-ceremoni yang sebenarnya bukan berasal dari islam tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya haram. . . thanks for share

 7. sejujurnya..saya belum dapat apa jawapan yang saya mahu …saya ingin tahu…apakah cara yang boleh kita ambil untuk menjaga hati orang yang menyambut perayaan buakan Islam?..sebab kadang2 saya berasa serba salah dan rasa tidak menghormati rakan2 saya yang bukan Islam apabila mereka menyambut perayaan agama mereka….

  1. Mrnyertai dan turut berhibur adalah haram ,tp sekiranya sekadar membalas atau menjaga hati tidaklah salah

  2. Saya pernah diberitahu oleh guru agama says, cari yg paling baik demi menjaga hubungan baik antara manusia adalah pada hari esok atau lain2nya dgn berjaya : “hello, mcm mana krismas (atau lain2nya) anda?” atau ” Hello, how was your Christmas?”

   1. Saya pernah diberitahu oleh guru agama saya, cara yg paling baik demi menjaga hubungan baik antara manusia adalah pada hari esok atau lain2nya bertanya, contour: “hello, mcm mana krismas (atau lain2nya) anda?” atau ” Hello, how was your Christmas?”

    1. Salah eja: contoh, bukan contour..maaf

 8. Niat untuk berbaik-baik dan saling menghormati adalah penting dalam Islam. Allah swt hanya melarang kezaliman dan kekufuran. Mengucap selamat ke atas perayaan orang bukan Islam tidak semestinya sedarjat dengan menyembah berhala, minum alkohol atau berzina. Kita sudah lihat apa yang diajar oleh ulama. Kita juga harus berfikir apa yang harus kita lakukan untuk membina jambatan dan berdamai.

 9. Crhistmas utk semua orang….nabi isa mati kerana mahu menyelamatkan kita dari dosa….dia mengorbankan diri untuk semua manusia termasuk agama dan bangsa di seluruh dunia✌

 10. Saya ingin bertanya, sekiranya. Orang yg mengucapkan ‘selamat hari natal’ ialah orang muslim tapy, bile ditegur orang tu ckp tk ape. Selagi kite berpegang kepada agama, itu tk mengapa. Jady soalan saya ialah, ape yg patut saya lakukan atau mengatakan kepada si dia yg memberi pendapat itu kepada saya?

 11. Syukur kehadratNya buat pembaca2 artikel,.krn andalah antara mereka yg AKAN(insyaallah)menyebarkan ILMU YG BERMANFAAT,.kalian juga diantara mereka2 yg dahagakan ilmu Allah,.dan masyaallah telah dipilih olehNya,.terpilih diantara mereka2 untuk berbagi segala macam kebaikan yg insyaallah mendapat dan menjadi redhoNya…
  Moga kita seluruhnya terus terusan diberi jg dianugerahkan petunjuk taufiq serta hidayahNya…
  Aamiiin.

 12. Bagi aku xpa la kot, islam itu mudah dan sentiasa mengamalkan keserdahanaan dalam kehidupan, sebab kita hanya memberikan ucapan sebagai tanda hormat agama lain asalkan niat kita tidak mengiyakan cara sambutan mereka seperti mereka lakukan, berkumpul di gereja, meraikan keramaian, pasang lampu pada pokok dan seangkatan dengan nya.. Niat asalnya tidak mahu agama lain terasa hati dan menjaga hubungan bersama.. Masih ramai mualaf yang ibu bapa dan saudara mereka masih menganuti agama lain secara tidak langsung kita dapat kekalkan silaturahim selagi keraian yang disambut tidak memesongkan akidah dan niat kita.. Apa yang perlu ditegah yang bersifat upacara keagamaan boleh dielak..menjaga hubungan ini juga adalah satu dakwah mencerminkan agama kita sendiri.. Sekadar pandangan..

 13. Assalamualaikum. Mohon memberi pendapat.

  Christmas adalah satu sambutan sebelum Christian yang disambut sempena musim sejuk di mana tiada apa lagi yang boleh dilakukan ketika musim sejuk mencapai kemuncaknya. Kehadiran Christian telah mengubah ia menjadi sambutan kelahiran Nabi Isa walaupun dari segi teorinya baginda dilahirkan di musim bunga. Itu sejarah.

  Mengucapkan Merry Christmas (Selamat Hari Natal) pula tiada bezanya dengan mengucapkan Selamat Hari Raya. Perhatikan di sini tiada sebarang unsur mengagungkan mana-mana makhluk. Sama seperti ucapan “selamat sejahtera ke atas kamu” versus “selamat sejahtera dan semoga kamu dirahmati Allah”. Walaubagaimanapun, telah ada satu ucapan yang lebih menyeluruh supaya mereka yang tidak menyambut Christmas tidak rasa dipaksa menyambut Christmas; “Happy Holiday”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *