Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Conference)

February 16th, 2012 | 8:09 pm | Ibadah | 2 responses

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-97 yang bersidang pada 15-17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Conference). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:

Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa para fuqaha’ bersepakat mensyaratkan bahawa bagi memastikan sesuatu akad nikah itu sah, ia hendaklah dilakukan dalam satu majlis (ittihad al-majlis) supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul.

Sehubungan itu, memandangkan akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat Ittihad al-Majlis kerana ia dikelaskan sebagai Ittihad al-Majazi, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa adalah harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti yang berikut:

 

 • Hendaklah majlis ini berlangsung ditahap al-yakin bukan al-zhan.
 • Tidak ada unsur penipuan (al-gharar) dan keraguan.
 • Cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak.
 • Digalakkan wali sendiri yang mengakad-nikahkan pasangan.
 • Terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya.
 • Tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang (seperti Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri) yang sedang berkuatkuasa.

e-Fatwa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Responses so far...(2)

 1. 1

  terima kasih kerana berkongsi..

 2. 2

  saya datang di sini dan copy paste entri ini dan kongsikan di blog saya..

  http://islam-suci.blogspot.com/2012/03/hukum-akad-nikah-menerusi-sidang-video.html

Leave a Reply

CommentLuv badge